Welkom op de website van Yvonne de Groot

Beschrijving

Hoe een PvdA raadslid tegen Brielse zaken aankijkt

De wereld draait door, er gebeurt meer dan u denkt en veel meer dan een tv programma u wil doen geloven. Ook kleine werelden draaien door. In dit geval de wereld van de Brielse burger.

Nog steeds veel aandacht voor de plannen van Rijkswaterstaat om het treintracé over de Calandbrug om te leggen over de Rozenburgsesluis. Dat levert veel extra lawaai op van het goederen vervoer over rails. Terecht zijn de mensen in Zwartewaal erg verontrust en willen ze maatregelen om de leefbaarheid, hun woongenot en veiligheid veilig te stellen. Op verzoek van inwoners van Zwartewaal heb ik een concept-zienswijze geschreven aan deze inwoners en de Dorpsraad beschikbaar gesteld. Die staat nu op deze site. Via onderstaande link beschikbaar. Dien uw zienswijze voor 12 november in. Voor het adres; zie de brief.
Uw PvdA-raadslid heeft plaats genomen in de geluidstafel. Alles uit de kast om de geluidshinder zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij blijven alert en nauw betrokken.

En dan is er de regionale samenwerking, die moet uitmonden in een ambtelijke fusie. Zoals het hoort zijn de voorstellen aan de medezeggenschap voorgelegd. Die hadden de nodige vragen en opmerkingen. Daar is inmiddels uitgebreid op gereageerd. Wij hopen dat de vaart er in blijft. 

In de raadsvergadering van september heeft de PvdA een motie ingediend over TTIP. Het wereldhandelsverdrag dat veel verder gaat dan ons lief is. Ook deze motie kunt u lezen via een klik op de link. In het tv programma "Zondag met Lubach SO2: TTIP" werd Nederland wakkergeschud.  Via link te bekijken: http://www.nrcq.nl/2015/04/03/vijf-redenen-waarom-dat-ttip-jou-iets-moet-uitmaken De motie is door de gehele gemeenteraad aangenomen

Actueel: de ondersteuning van een landelijk raadsinitiatief om de bevoegdheden van gemeenteraden over de plaatsing van windmolens en de normen voor geluidshinder weer bij de raden terug te leggen.

Ik hoop dat u hiermee weer goed geinformeerd bent. Gebruik de links hieronder en veel leesplezieer.

 

Wilt u reageren, dan kan dat via mijn e-mailadres: yvonnedegroot@upcmail.nl
U kunt mijn pagina ook "liken"en commentaar geven.

Nu aktueel

  • Raadsleden initiatief tegen windmolens
  • Project Calandbrug Zienswijze indienen
  • Profielschets nieuwe burgemeester
  • Samen werken voor- en nadelen
  • De gevaren van wereldhandelsverdrag TTIP
  • Schriftelijke vragen opvang vluchtelingen
  • Windmolens Nee
  • Krimp of stilstand?

Klik op onderstaande link om te lezen

Nog steeds NEE tegen windmolens    : http://www.briels-raadslid.nl/173233291  
Concept zienswijze Theemswegtracé : http://www.briels-raadslid.nl/173233300 
Samenwerken voor- en nadelen        : http://www.raadslid.nu/content/wel-samenwerken-drechtsteden-geen-bevoegdheden-overdragen-aflevering-7-uit-de-ban-van-region 
TTIP en de gevaren                         : http://www.briels-raadslid.nl/173233292 
Vragen opvang vluchtelingen            : http://www.briels-raadslid.nl/173233305 
Krimp of stilstand?                           : http://www.briels-raadslid.nl/173233288 
Windmolens NEE                             : http://www.briels-raadslid.nl/173233314

 

 

 

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

20.02 | 17:50

Gemeenteraden zijn nooit buitenspel gezet, dat doen ze zelf.
De haagse politiek besloot alleen maar DAT er windmolens komen. En hoeveel MW

...
20.04 | 12:14

Hier is geen goed besluit genomen de sp is gewoon de grootste weten de zittende parteien niet wat democratie is ba vervelende mensen .

...
20.04 | 00:32

Uitstekend uitgangspunt voor de komende vier jaar. De PvdA heeft zich als oppositiepartij ook de afgelopen raadsperiode zeer constructief opgesteld. Hulde!

...
05.02 | 23:14

Datum cie. GG 25 februari nog even aanpassen svp

...
Je vindt deze pagina leuk